Domov se zvláštním režimem

Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověka. Našim cílem je podpora zachovalých schopností klientů, základem péče je, že známe životní příběhy našich klientů díky spolupráci s jejich rodinnými příslušníky. Klienty aktivně zapojujeme do každodenních činností, trénujeme paměť a podporujeme aktivity, které jsou zaměřené na co nejdelší zachování soběstačnosti klienta, snažíme se zapojit klienty do společenského dění v našem zařízení.

Služby a ubytování

Klientům Domu pro seniory, zdravotně a tělesně postižené v Těních nabízíme:

Stravování

Pro klienty vaříme domácí stravu přímo v budově Domu pro seniory, zdravotně a tělelesně postižené v Těních. Klientům nabízíme pestrý jídelníček, který zahrnuje ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, domácí moučníky a pomazánky. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu klientů. Naši klienti se stravují v příjemné jídelně umístěné v přízemí Domu pro seniory. Pokud si klient přeje nebo to vyžaduje jeho zdravotní stav, je možné donést mu jídlo na pokoj.

Skladba jídelníčku vychází z potřeb klientů a jejich zdravotního stavu a doporučení lékaře v případě dietního stravování. Našim klientům poskytujeme celodenní stravování, které se skládá z:

Ubytování

Dům pro seniory, zdravotně a tělesně postižené se nachází v obci Těně, v překrásné krajině na okraji brdských lesů. Jedná se o rozlehlý dům o třech podlažích, který je zřízen v budově bývalé školy. Tato budova je zcela nově zrekonstruována a částečně nově dostavěna. Nabízíme ubytování rodinného typu, pro maximálně 45 klientů ve dvou a třílůžkových, plně vybavených pokojích, včetně koupelny a WC. Některé z těchto pokojů jsou řešeny jako bezbariérové.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi, vycházíme vstříc jeho požadavkům a zvyklostem. Nabízíme pomoc nebo asistenci při běžných denních činnostech, dle potřeb a přání klienta. Přejeme si, aby u nás klienti našli příjemný a přátelský domov.

Rehabilitace a pečovatelské služby

V rámci našeho zařízení poskytujeme našim klientům rehabilitační služby z oblasti cvičení, fyzioterapie a ergoterapie. Zaměřujeme se však také na canisterapii a zooterapii, aromaterapii, muzikoterapii a fytoterapii, abychom našim klientům nabídli maximální možnou péči. Pečovatelské služby poskytujeme v režimu 24/7 podle zdravotního stavu klienta. Naše služby zahrnují také praní a žehlení prádla, drobné opravy prádla, označení prádla, úklid pokojů a denní aktivity dle zájmu a přání klientů.

Aktivity

Pro klienty organizujeme dle jejich přání a zájmů denní aktivity. Spolu s nimi také vymýšlíme nové aktivity, především s ohledem na jejich zájmy a koníčky.

Ceník

Domu pro seniory, zdravotně a tělesně postižené v Těních

Cena poskytovaných služeb závisí na zdravotním stavu klienta, na jeho schopnostech se o sebe postarat apod. 
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle: 604 84 64 24 – Jitka Křenková – ředitelka Domu pro seniory v Těních.

Cena za ubytování

250 Kč/den

V ceně za ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, teplou a studenou vodu, odběr el. energie podle standardního vybavení pokoje, opravy a údržba zařízení a další provozní náklady, běžný úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla a drobné opravy osobního prádla.

Maximální výše za ubytování na den je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cena za stravování

205 Kč/den

V ceně je zahrnuto celodenní stravování v rozsahu snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře.

Maximální výše za stravu na den je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cena fakultativních služeb

  • Pedikúra a manikúra – 150 Kč
  • Masáže – 250 Kč ( 30 min)
  • Kadeřník (stříhání, vodová, foukání) – 120 Kč
  • Doprava osobním automobilem dle potřeby klienta – 9 Kč/km

Cena za péči o klienta

Hrazena příspěvkem na péči

  • 880 Kč jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 12 800 Kč jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Žádost o příspěvek na péči se podává Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. V případě, že budete potřebovat poradit v této oblasti, můžete se obrátit na naší sociální pracovnici.