O nás

Poskytujeme nepřetržité sociální služby, jak seniorům důchodového věku, tak lidem handicapovaným, lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, anebo jinými typy demencí, se snahou co nejdéle udržet či zlepšit kvalitu jejich života. Klientům nabízíme jak trvalé ubytování, tak i krátkodobé odlehčovací pobyty.

Naše historie

Jsme malá rodinná firma, kterou založili manželé Leoš a Jitka Křenkovi v roce 2013. Název „Péče Těně“ jsme zvolili podle zaměření firmy a tím je především pomoc a péče pro naše klienty, kterou poskytujeme v soukromém Domě pro seniory v obci Těně.

Vybudovali jsme domov pro seniory a zdravotně a tělesně postižené, ve kterém máme pro naše klienty připraveno příjemné ubytování s rodinným prostředím. Služby, které klientům nabízíme jsou zaměřené na pomoc lidem s tělesným postižením, starším lidem, kteří potřebují celodenní pomoc a dohled z důvodu menší soběstačnosti, či kteří nechtějí trávit čas osamělí a nepotřební.

Naše poslání

Naše služby poskytujeme společně s malým kolektivem spolupracovníků, jejichž každodenní pracovní náplní je spokojenost našich klientů.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi, vycházíme vstříc jeho požadavkům a zvyklostem. Nabízíme pomoc nebo asistenci při běžných denních činnostech, dle potřeb a přání klienta. Přejeme si, aby u nás senioři i ostatní klienti našli příjemný a přátelský domov.

Klienti Domu pro seniory u nás najdou jak klidnou a přátelskou atmosféru, tak i možnost aktivního trávení dne v podobě rukodělných činností, cvičení a dalších zájmových činností. Pro naše klienty organizujeme dle jejich přání a zájmů také kulturní a společenské akce.

Naší další prioritou je umožnit kontakt klientů Domu pro seniory se svými blízkými nejen běžnou formou návštěv, ale i formou komunikace prostřednictvím videohovoru, pomocí programu skype.

V našem Domově pro seniory, zdravotně a tělesně postižené usilujeme o maximální napodobení domácího prostředí a zároveň o naše klienty pečuje kvalitní proškolený personál.

Naše služby

Domov pro
seniory

Komplexní péče a služby pro soběstačnější i imobilní seniory v klidné a přátelské atmosféře. Zajištění pestrých aktivit během dne.

Domov se zvláštním režimem

Služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy choroby a ostatních typů demence.

Odlehčovací
služby

Krátkodobé odlehčovací pobyty pro seniory a zdravotně postižené osoby nad 55 let se sníženou soběstačností.