Tvořivá dílna

Zde mohou klienti našeho domova využít své tvůrčí schopnosti, svou kreativitu a šikovnost. Pracovat mohou sami nebo s pomocí aktivizačních pracovnic. Vyrábíme zde výrobky všeho druhu od různých dekorací po malování obrázků, šití a háčkování. Do dílničky dochází i klienti, kteří nemají schopnost tvořit, ale pobytem zde se je snažíme začlenit mezi ostatní vrstevníky. Společně

Zde mohou klienti našeho domova využít své tvůrčí schopnosti, svou kreativitu a šikovnost. Pracovat mohou sami nebo s pomocí aktivizačních pracovnic. Vyrábíme zde výrobky všeho druhu od různých dekorací po malování obrázků, šití a háčkování. Do dílničky dochází i klienti, kteří nemají schopnost tvořit, ale pobytem zde se je snažíme začlenit mezi ostatní vrstevníky. Společně si povídáme, zpíváme, vzpomínáme a hlavně utužujeme sociální vazby klientů. V dílničce se setkáváme pravidelně a to každou středu v odpoledních hodinách.