Souhlas se zpracováním ososbních údajů

Dům pro seniory v Těních
Těně 76, 33845 Strašice, okr. Rokycany

Ochranu vašich osobních údajů a údajů o vašich blízkých bereme velice vážně. Akceptováním tohoto dokumentu udělujete souhlas Domu pro seniory v Těních ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně osobních údajů. Váš souhlas poskytujete pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro umístění v Domově pro seniory v Těních a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Souhlas můžete kdykoliv změnit či odvolat.

1. Základní ustanovení

Webová stránka https://www.pecetene.cz/ (“web”) je provozována firmou Péče Těně, s.r.o. (adresa: Schartova 1681, 26301 Dobříš), IČO: 29128331, DIČ: CZ29128331, tel.: +420 731 100 097, e-mail: krenkova@pecetene.cz.

Je také správcem osobních údajů (dále jen “správce“) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel zpracování osobních údajů

Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“), tj. poptávky pobytových či odlehčovacích služeb domova pro seniory. V případě jakékoliv změny ze strany správce nebo Vaší vás správce může kontaktovat.

Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketingové účely.

3. Jaké shromažďujeme osobní údaje

Ze zákonného důvodu plnění smlouvy zpracováváme a uchováváme údaje z poptávkového formuláře – jméno a příjmení. Dále e-mail a telefonní číslo, informace o budoucím klientovi za účelem zajištění adekvátní péče.

4. S kým sdílíme Vaše údaje

Web a e-mailové služby nutné k zajištění chodu objednávkového formuláře jsou poskytovány hostingovou společností Váš Hosting, s.r.o.

5. Proč a jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze za účelem zpracování a posouzení Vaší poptávky po službách zařízení. Budou smazány během následujícího kalendářního měsíce po dni přijmutí Vašeho požadavku.

6. Vaše práva

Můžete požádat o výpis nebo odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme, a to e-mailem na krenkova@pecetene.cz. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.